Tu si môžte pozrieť najlepších účastníkov po ročníkoch

Jedno kolečko = 3km a 194 metrov stúpanie

2016 
    žena: žiadna
    muž: Patrik Hrotek, kôl 48, kilometrov 144, nastúpaných metrov 9 312
2017
    žena: Silvia Petrjánošová, kôl 38, kilometrov 114, nastúpaných metrov 7 372
    muž: Michal Stehlík, kôl 45, kilometrov 135, nastúpaných metrov 8 730
2018
    žena: Silvia Petrjánošová, kôl 34, kilometrov 102, nastúpaných metrov 6 596
    muž: Patrik Hrotek, kôl 45, kilometrov 135, nastúpaných metrov 8 730
2019
   žena: Maria Amaya, kôl 31, kilometrov 93, nastúpaných metrov 6 014
   muž: Patrik Hrotek, kôl 49, kilometrov 147, nastúpaných metrov 9 506
2020 
(virtual, Corona stil)
   pôvodná trať 
   žena: Heni Pulenová, kôl 35, kilometrov 105, nastúpaných metrov 6 790
   muž: Daniel Rosinsky/ Martin Černý, kôl 38, kilometrov 114, nastúpaných   7 372
2021 
(virtual, Corona stil)
   pôvodná trať  
   žena: Laky Petra/ Katarína Revayová/ Eva Steberl, kôl 20, kilometrov 60,    nastúpaných metrov 3 880
   muž: Alojz Šablica, kôl 38, kilometrov 114, nastúpaných metrov 7 372