Ultra lanovka | Propozície ultra behu
21
page,page-id-21,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-2.8.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive
 

Dostavenie na štart: 17.4.2020 o 22:30 (pre odovzdanie pokynov a organizované fotenie)

Štartovné: 100 EUR

Dĺžka pretekov: 24 hodín, na konci pretekov fotenie a vyhodnotenie pretekov

Dĺžka okruhu: 3 KM

Výškové stúpanie okruhu: 186 M

Pomer trail / asfalt = 95 / 5 %

Mapa okruhu

Registrácia ultra bežcov (bude spustená 1.11.2019)

Počet pretekárov: max. 70, štartovať môžu pretekári od veku 18 rokov. Každý zaregistrovaný pretekár nad kapacitu 70 účastníkov bude organizátormi mailom alebo telefonicky upozornený, že sa automaticky stáva náhradníkom.

Bežci – dobrovoľní prispievatelia: Za dobrovoľný príspevok v stane časomiery obdržíte kartičku, ktorá je na maximálne 5 kôl. Po každom kole si v stane časomiery dáte kartičku označiť. Keď bude karta celá vyplnená, alebo po prejdení kola, dvoch, troch… už ďalej nebudete pokračovať, kartu odovzdáte do stanu časomiery.

Extra čelové lampy: pre beh vo večerných, skorých ranných a nočných hodinách budú pre záujemcov k dispozícii nabité čelové lampy. Príďte si tak vyskúšať beh nočným lesom s našimi pretekármi!

Občerstvovacie a logistické depo: Horná stanica lanovky

Potraviny a nápoje zabezpečené organizátorom pre ultra bežcov: voda, čaj, iontový nápoj, Red Bull.

Potraviny a iné nápoje: zabezpečujú si samotní bežci a môžu využiť prevádzku bufetu www.hornastanica.sk počas celého trvania pretekov, alebo ďalších bufetov na Kolibe počas ich bežnej prevádzky.

Pomoc v občestvovacom depe zabezpečená dobrovoľníkmi: odborná zdravotná pomoc, výdaj nápojov a potravín, časomiera, prezentácia, výdaj štartových čísiel a kariet, fotografovanie, dobrá nálada, povzbudenie, varovania, pozitívne myslenie a hecovanie :)

Osobné veci bežcov budú uložené na mieste na to určenom. WC budú zabezpečené organizátormi.

Odporúčania organizátorov pre bežcov a dobrovoľníkov: prineste viac čelových lámp alebo náhradné monočlánky, oblečenie na niekoľko výmien, resp. podľa celodennej predpovede počasia (zodpovedne).

Pravidlá: každý registrovaný ultrabežec sa v stanovenom čase prihlási na prezentácií, kde obdrží štartové číslo. Po prezentácií sa pôjde odfotiť na fotografie ,, PRED” na určené miesto. Pred úderom polnoci si vypočuje krátke pokyny a príhovor organizátora. S úderom polnoci vyštartuje na svoj 24 hodinový beh. Po každom prejdenom kole, sa nahlási v stane časomiery. Trasa je určená a značená, preto si ju nebude vedome skracovať.  V lese sme len návštevníci, preto sa správame tak, aby sme nerušili zver alebo iných spolubežcov, či návštevníkov. Nie je dovolené nosiť reprodukovanú hudbu. Slúchadlá sú povolené. Na odpočinok bude v nočných hodinách k dispozícii bufet Horná stanica. Pokiaľ na oddych použije mot. vozidlo, nesmie mať naštartovaný motor. Odpadky hádže do pripravených košov, v prípade, že na trase nájde odpad, ktorý stratil iný návštevník alebo bežec, zodvihne ho a odnesie do koša. V prípade predčasného ukončenia preteku, sa nahlási v stane časomiery. Po 21:00 už bude prebiehať fotenie ,,PO”.  Do celkového súčtu kôl pretekára, nebude zarátané kolo, ktoré bolo ukončené po polnoci preteku. Po ukončení bude v bufete vyhodnotenie preteku a zbierky.

Organizátor si vyhradzuje právo meniť pravidlá preteku, aj počas preteku. Pri nepriaznivom počasí, má organizátor právo ukončiť pretek, bez nároku vrátenia štartovného príspevku.

Ďalšie informácie: Ostatné otázky publikujte na Facebooku a my vám na ne odpovieme v čo najkratšom čase.