VÝSLEDKY TRETIEHO ROČNÍKA „ULTRA LANOVKA pre PLAMIENOK“

Ultralanovka k 14.4.2018:

Stacionárne pokladničky (č. 10 až 14 spolu) *)    18.390,00 €

Darcovské zmluvy (2ks) *)     100,00 €

Ľudia ľuďom **)     2.841,00 €

Spolu: 21.331,00 EUR

*) viď potvrdenia o odovzdaní financií nižšie

**) cez portál Ľudia ľuďom

Potvrdenia o odovzdaní financií:

Plamienok – Verejná zbierka 3 246,90 EUR – stacionárna pokladnička č. 10

Plamienok – Verejná zbierka 8 291,82 EUR – stacionárna pokladnička č. 11

Plamienok – Verejná zbierka 5 222,87 EUR – stacionárna pokladnička č. 12

Plamienok – Verejná zbierka 862,35 EUR – stacionárna pokladnička č. 13

Plamienok – Verejná zbierka 766,06 EUR – stacionárna pokladnička č. 14

Plamienok – Darovacia zmluva O2 č. 1 50 EUR

Plamienok – Darovacia zmluva O2 č. 2 50 EUR

Ďakujeme za pomoc a podporu!

Výsledky bežcov:

Ultralanovka 2018_Bežci, ktorí podporili ULTRA bežcov