VÝSLEDKY PIATEHO ROČNÍKA „ULTRA LANOVKA pre PLAMIENOK“ Virtuálne behy

Ultralanovka k 29.12.2020:

Stacionárna pokladnička č. 1: 837,06 €

Stacionárna pokladnička č. 2: 1.908,60 €

Darcovská zmluva (1ks)  4.209,11 €

Online zbierka Ultralanovka pre Plamienok 9.158,00

Spolu: 16.112,77 EUR

Výsledky bežcov:

Ultralanovka 2020 Výsledky virtuálnych behov