VÝSLEDKY ŠIESTEHO ROČNÍKA „ULTRA LANOVKA pre PLAMIENOK“ Virtuálne behy

Ultralanovka k 20.08.2021:

Stacionárna pokladnička č. 6: 248,30 €

Stacionárna pokladnička č. 7: 2.406,40 €

Darcovská zmluva (2ks) 2.915,50 € a 405,00 €

Online zbierka Ultralanovka pre Plamienok 11.154,50

Spolu: 17.129,70 EUR

Výsledky bežcov:

Výsledky ultrabežcov – trať na Kamzíku

Ultralanovka 2021 Výsledky virtuálnych behov – ultrabežci na iných tratiach a dobrovoľní bežci na Kamzíku