Cieľom projektu je  finančná zbierka pre detský mobilný hospic n.o. PLAMIENOK.

Práca, ktorú robia odborní pracovníci v Plamienku pre svojich klientov je na nezaplatenie.

 

  • Chceme upútať pozornosť dobrých ľudí na celom Slovensku a nebojíme sa pracovať s ľudsky najťaživejšou témou, témou predčasnej smrti dieťaťa.

  • Chceme našim projektom zažať svoj Plamienok v tejto tme spôsobom, ktorý je nám vlastný a ktorému rozumieme.  Všetkým dávame zároveň možnosť pripojiť sa k nám spôsobom, ktorý nevyžaduje ultra výkon a nežiada prejav tichého, či ponurého súcitu.

  • Chceme myslieť maximálne pozitívne a ukázať, že my šťastnejší v našich životoch vieme spojiť sily aj veselým spôsobom pre vážnu vec.

Autorom projektu je Martin Urbaník, ktorý v roku 2016 zorganizoval prvý ročník charitatívneho bežeckého projektu UltraLanovka pre Plamienok. Nakoľko však príprava projektu kolidovala s Martinovými aktivitami a prácou, po ukončení 2. ročníka, odovzdal v roku 2017 organizáciu podujatia do rúk o.z. Liga lanovka.  3. ročník podujatia konaný pod vedením o.z. Liga lanovka zožal veľký a do istej miery až nečakaný úspech, ktorý nás povzbudil a potvrdil, že v tomto projekte chceme s komunitou bežcov pokračovať a rozvíjať ho.