Podpor n.o. PLAMIENOK prenajatím nôh bežca
.

Nižšie nájdeš postup ako na to:


V štartovej listine (bežec s uhradeným štartovným príspevkom) si vyber bežca, ktorého chceš podporiť a motivovať a za každé jeho absolvované kolo, prispej n.o. PLAMIENOK rovnakou čiastkou. Svoj prísľub zaeviduješ v našom formulári, aby aj tebou vybraný bežec vedel, akou sumou sú jeho kolá ohodnotené. Motivuješ ho tým k väčšiemu výkonu.


Príklad: vyberieš si bežca so štartovým číslom 45. Na každé jeho absolvované kolo prisľúbiš finančný príspevok vo výške 1 €. Ak tento bežec absolvuje 20 kôl, pošleš príspevok vo výške 20 € na online zbierku, kde do poznámky uvedieš číslo, alebo meno bežca, ktorého si podporil.

Verejný prísľub:

Tu nájdeš formulár na zaevidovanie tvojho prísľubu.

Tu nájdeš zoznam podporovateľov a výšku ich príspevkov 2024

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je ST140-plachty-2-2-1024x585.jpg