Dostavenie na štart: 05.04.2024 najneskôr o 22:30 (pre odovzdanie pokynov a organizované fotenie)

Štart: 06.04.2024 o 00:00 

V prípade ak epidemiologická situácia a opatrenia RÚVZ nepovolia hromadné podujatia, podujatie sa bude konať virtuálne.

Dĺžka pretekov: 24 hodín, na konci pretekov fotenie a vyhodnotenie pretekov

Dĺžka okruhu: 3 KM

Výškové stúpanie okruhu: 194 M

Pomer trail / asfalt = 95 / 5 %

Mapa okruhu

GPX trate na stiahnutie: tu

Štartovné: 100 EUR – Príspevok pre n.o. Plamienok, plus 24 EUR príspevok na organizáciu, ako registrovaný pretekár uhradíš na č. účtu o.z. Liga lanovka: 2501519918/8330 (IBAN: SK26 8330 0000 0025 0151 9918) 24 EUR uhradíš príspevok na organizáciu preteku, na to isté čislo účtu.

najneskôr do 7 dní od registrácie

Registrácia ultra bežcov ( plný stav )

Uzavretie registrácie „ultra“ bez možnosti zmen, po naplnení stavu 70 ultra.

Počet pretekárov: max. 70, štartovať môžu pretekári od veku 18 rokov. Každý zaregistrovaný pretekár nad kapacitu 70 účastníkov bude organizátormi mailom, alebo telefonicky upozornený, že sa automaticky stáva náhradníkom.

Bežci – dobrovoľní prispievatelia: Za dobrovoľný príspevok v stane časomiery obdržíte kartičku, ktorá je na maximálne 5 kôl. Po každom kole si v stane časomiery dáte kartičku označiť. Keď bude karta celá vyplnená, alebo po prejdení kola, dvoch, troch… už ďalej nebudete pokračovať, kartu odovzdáte do stanu časomiery. Ak je vám 5 kôl málo a zvládnete aj viac, môžete túto možnosť využiť aj opakovane.

Občerstvovacie a logistické depo: Stan, (zázemie) v blízkosti Hornej stanici lanovky.

Nápoje zabezpečené organizátorom pre ultra bežcov: voda, čaj, iontový nápoj, Red Bull.

Potraviny zabezpečené organizátorom pre ultra bežcov: organizátor negarantuje zabezpečenie potravín na podujatí. Potraviny si zabezpečujú samotní bežci na čo môžu využiť aj prevádzku bufetu _____________ počas otváracích hodín, alebo ďalších bufetov na Kolibe počas ich bežnej prevádzky.

Pomoc v občestvovacom depe zabezpečená dobrovoľníkmi: zdravotná pomoc, výdaj nápojov, časomiera, prezentácia, výdaj štartových čísiel, fotografovanie, dobrá nálada, povzbudenie, varovania, pozitívne myslenie a hecovanie 🙂

Osobné veci bežcov budú uložené na mieste na to určenom a označenom. Na podujatí budú prenosné toalety a mobilné umývadlo, ktoré bude zabezpečené organizátorom.

Odporúčania organizátora pre bežcov a dobrovoľníkov: prineste si viac čelových lámp alebo náhradné monočlánky, oblečenie na niekoľko výmen, resp. podľa celodennej predpovede počasia (zodpovedne).

Pravidlá:

 • každý registrovaný ultrabežec sa v stanovenom čase prihlási na prezentácií, kde obdrží štartové číslo
 • po prezentácií sa pôjde odfotiť na fotografie ,, PRED“ na určené miesto
 • pred úderom polnoci si vypočuje krátke pokyny a príhovor organizátora
 • s úderom polnoci vyštartuje na svoj 24 hodinový beh
 • po každom prejdenom kole, sa nahlási v stane časomiery
 • trasa je určená a značená, preto si ju nebude vedome skracovať
 • v lese sme len návštevníci, preto sa správame tak, aby sme nerušili zver alebo iných spolubežcov, či návštevníkov
 • nie je dovolené nosiť reprodukovanú hudbu, slúchadlá sú povolené
 • na odpočinok bude v nočných hodinách k dispozícii bufet Horná stanica
 • pokiaľ na oddych použije motorové vozidlo, nesmie mať naštartovaný motor
 • odpadky hádže do pripravených košov
 • v prípade, že na trase nájde odpad, ktorý stratil iný návštevník alebo bežec, zodvihne ho a odnesie do koša
 • v prípade predčasného ukončenia preteku, sa nahlási v stane časomiery
 • po 21:00 už bude prebiehať fotenie ,,PO“, na ktoré je pozvaný každý ultrabežec
 • do celkového súčtu kôl pretekára, nebude zarátané kolo, ktoré bolo ukončené po polnoci preteku
 • po ukončení bude v bufete vyhodnotenie preteku a zbierky
 • za porušenie pravidiel bude ultrabežec stiahnutý z preteku bez nároku na vrátenie štartovného príspevku

Organizátor si vyhradzuje právo meniť pravidlá preteku, aj počas preteku. Pri nepriaznivom počasí, má organizátor právo ukončiť pretek, bez nároku vrátenia štartovného príspevku.

Ďalšie informácie: Nájdete na našom Facebooku

V prípade otázok nás kontaktujte na našej mailovej adrese: ultralanovka@gmail.com