VÝSLEDKY DRUHÉHO ROČNÍKA „ULTRA LANOVKA pre PLAMIENOK“

Ultralanovka k 8.4.2017:

Verejná zbierka pokladnička č.32*):   2.065,45 €

Darovacia zmluva**):     9.257,12 €

Spolu: 11.322,57 EUR

*) verejnosť a na lanovke

**) od ultra bežcov, bežcov so zapožičanými čipmi, zo zbierky cez portál Ľudia ľudom

Potvrdenie o odovzdaní financií:

Plamienok – Verejná zbierka 2 065,45 EUR – stacionárna pokladnička č. 32

Plamienok – Darovacia zmluva 9 257,12 EUR

Ďakujeme za pomoc a podporu!

Výsledky bežcov:

Ultralanovka2017_Bežci, ktorí podporili ULTRA bežcov