VÝSLEDKY SIEDMEHO ROČNÍKA „ULTRA LANOVKA pre PLAMIENOK“

Ultralanovka k 15.06.2022:

Stacionárna pokladnička č. 6: 1. 620,70 €

Stacionárna pokladnička č. 7: 2. 480,00 €

Stacionárna pokladnička č. 10: 1. 131,00 €

Darovacia zmluva (1 ks) 6. 893,26 €

Online zbierka Ultralanovka pre Plamienok 17. 088,98 €

Spolu: 29.213,94 EUR

Výsledky bežcov:

Výsledky ultrabežcov 2022

Ultralanovka 2022 Výsledky dobrovoľných bežcov