VÝSLEDKY 8. ROČNÍKA „ULTRA LANOVKA pre PLAMIENOK“

Ultralanovka k 8.04.2023:

3.4.2023 Stacionárna pokladnička č. 16: 4 846,85 €

3.4.2023 Stacionárna pokladnička č. 14: 15 €

3.4.2023 Stacionárna pokladnička č. 13: 0 €

Darovacia zmluva (1 ks) 7 400 €

Online zbierka k 31.12.2023 475 darcov 23 981,67 €

Spolu36 243,52EUR

Výsledky bežcov:

Výsledky tu

78 ultrabežcov nabahalo 6 510km čo je 2 170 kôl a 434 000 nastúpaných metrov

586 záznamov dobrovolnych behov od dobrovoľných bežcov (zoznam a viac podrobností čoskoro)

Z toho 260 odovzdaných karietičiek a 326 zápisov, dobrovoľných bežcov

Najmladší účastník: Poláková Lucia / Kamzík 1000+, 17r , nabehala 22 kôl

Najstarší účastník: Paulen Jozef /12 z Ivanky, 73r, nabehal 13 kôl

Ja som nabehala najviac kilometrov: Hanečáková Kristína, 129km/43 kôl

Ja som nabehal najviac kilometrov: Hanečák Marcel, 153km/51 kôl

Počet všetkých ultra bežcov 78 z toho19 žien a 59 mužov

Náklady : cca1600€ (podrobný rozpis možný k nahliadnutiu, na vyžiadanie, po celkovom vyčíslení pre oprávneného)

Dotácie 0€